top of page

Gruppeopplegg

Siden målet er å sitte igjen med en konkret begrunnelse for din tro,
er det fint å kunne jobbe sammen med andre om dette.
Og hva er mer strategisk sted enn i et gruppefellesskap?
 
Jeg har laget et gruppeopplegg i fire deler som et minimum.
I tillegg er det mulig å samtale ut fra hver av de 17 grunnene
og få 17 spennende temaer som spenner vidt.
Men det viktigste er at dere hjelper hverandre til å finne gode grunner til at dere tror, samt at dere deler troen.
Guds velsignelse!
Boka er godkjent av K-stud.
Book Club
bottom of page