top of page

Flere grunner og lesernes vitnesbyrd

Har du en grunn til å være kristen som ikke kommer fram i boka? Eller en annen måte å si det på? Det er fint med ulike nyanser og å høre hvorfor du er kristen. 

Bruk feedback-skjemaet!

Nedenfor kan du se flere grunner som er sendt inn, samt lesernes vitnesbyrd og tilbakemeldinger.

Flere grunner til å tro og lesernes vitnesbyrd:

«Fordi Jesus reddet meg!»

«Selv om jeg ikke hadde trodd, er dette det livssynet som gir best livskvalitet. Jeg har funnet alt mennesket søker etter!»

«Æren av å gå med et kors»

«Å vite at Jesus er med meg alle dager og alle slags dager🥰»

«Jeg tror, fordi jeg finner så mye mening med å tjene andre.»

«På kryss og tvers av kulturer og folkeslag gir etterfølgelse av Jesus en fellesnevner som i seg selv er en grunn til tro.»

«Mulighet til å ha en å snakke med til enhver tid gjennom bønn. Å ha en som faktisk kan tilgi deg (det er det ikke alle som har). Noen å gå til med sin takk!»

«Det går jo ikke an å forklare kort hvorfor man er kristen, det er jo et helt liv! Jeg mener denne typen bok mangler, det finnes mye som tar opp én og én grunn, men lite jeg har sett som tar opp helheten.»

«Gud er en guide og helper i hverdagen»

«Kristen tro er ikke bare en filosofi eller en vakker tanke, men noe som faktisk har skjedd i historien!»

«Kristendommen er noe som står fast, uavhengig av omstendighetene.»

«Jeg stoler på Jesus. Han gir meg fred og glede. Han fyller meg mening. Han forstår meg og kjenner meg. Jeg er tilgitt. Jesus lever og ber for meg.»

«Jeg har en trygghet i livet. En dypere dimensjon i livet. En Gud som har skapt alt og som jeg kan ha en relasjon til. Vokst opp med troen.»

«Vokst opp og inn i opplevelsen av at Jesus lever. Gitt et sug i meg. Erfart at det funker.»

«Fascinert av Jesus. Ser livet på en ny måte.»

«Jeg vil ha et evig liv sammen med ham. Livet er opp-ned, trenger et håp.»

«Jeg er en enkel sjel. Jeg tror Gud finnes. Han gir ro og retning i livet. Livet uten Gud ville vært veldig tomt.»

«Fordi jeg tror det er sant. Det gir meg mening, fred, håp.»

«Gud fortjener det.»

«Når jeg skal selge en eiendom er jeg opptatt av å kunne eiendommen ut og inn før jeg går i gang, være forberedt på alle spørsmål, alle innvendinger mv.  Som regel vet jeg også litt om hva kunden trenger, og hvilke andre alternativer han har.  Så oppdaget jeg til min store fortvilelse at jeg ikke var i nærheten av like forberedt når jeg skal snakke om hvorfor jeg er en kristen… «17 grunner til at jeg er kristen» hjelper meg til å være mer forberedt!»

Jens Helge Hodne (61), næringsmegler

«Jeg tror gud har skapt alt, for noe annet er ikke til å tro. Gud er hellig og jeg ikke er det, Jeg har et håp i at Jesus stod opp fra de døde, jeg har erfart Den hellige ånd. Jeg har ikke funnet noe bedre. Troen er en gave jeg har fått.»

«Troen gir livet mening – løsning på det ondes problem. Jeg har tatt valget og ERFART GUD! Mye mer spennende liv!!»

«Jeg er overbevist om at Jesus er sannhet. Jeg tror Gud har skapt meg. Troen er en gave.»

«Gud gir meg trygghet! Gud står fast, når alt vakler. Fellesskap med kristne over hele verden, noe større å leve for. Å dø til. Jeg kommer til kort og Jesus er min eneste redning.»

Jeg kan hvile i at jeg ikke trenger å forstå, har gjort opp for alt eller gjort alt riktig. “Røveren-på-korset”-teologi.

«Vår kreativitet er en grunn til at jeg er kristen. Vi gjenspeiler Guds kreativitet!»

"Jeg kan si JA til livet, elske det fine i livet og glede meg over alt jeg kan utforske!»

"Kristen tro gir meg min verdi og den gir meg styrke for hverdagen!»

bottom of page