top of page

Flere grunner?

Har du en grunn til å være kristen som ikke kommer fram i boka?

Eller en annen måte å si det på?

Det er fint med ulike nyanser

Bruk feedback-skjemaet og del denne grunnen.

Nedenfor kan du se flere grunner som er sendt inn!

«Fordi Jesus reddet meg!»

 

«Selv om jeg ikke hadde trodd, er dette det livssynet som gir best livskvalitet. Jeg har funnet alt mennesket søker etter!»

 

«Æren av å gå med et kors»

 

«Å vite at Jesus er med meg alle dager og alle slags dager🥰»

 

«Jeg tror, fordi jeg finner så mye mening med å tjene andre.»

 

«På kryss og tvers av kulturer og folkeslag gir etterfølgelse av Jesus en fellesnevner som i seg selv er en grunn til tro.»

 

«Mulighet til å ha en å snakke med til enhver tid gjennom bønn. Å ha en som faktisk kan tilgi deg (det er det ikke alle som har). Noen å gå til med sin takk!»

bottom of page